Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 18. května 2018