Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 19. října 2018