Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 2. listopadu 2018