Moderátor:
Jitka Kurellová

Televizní noviny 2. února 2016