Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 20. července 2018