Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 20. dubna 2018