Moderátor:
Zuzana Nikolovová

Televizní noviny 21. června 2016