Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 22. června 2018