Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 22. února 2019