Moderátor:
Jitka Kurellová

Televizní noviny 3. října 2016