Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 31. srpna 2018