Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 4. června 2018