Moderátor:
Jitka Kurellová

Televizní noviny 4. února 2016