Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 5. června 2018