Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 5. října 2018