Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 7. června 2018