Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 8. června 2018