Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 8. února 2019