3. 12. 2018
Moderátor:
Ing. Oldřich Přibík

Veterinární situace v ČR

MVDr. Zbyněk Semerád