25. 10. 2016
Moderátor:
Ing. Alena Ježková

Vliv ustájení na zdraví končetin dojnic

doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.