2. 10. 2017
Moderátor:
Ing. Oldřich Přibík
Audio záznam:
Stáhnout

Zadržení vody v krajině

RnDr. Petr Kubala a Daniel Pitek

Partner:

MONETA Money Bank, a.s.