Zemědělec 47/2013 – Hybridy kukuřice na siláž a na zrno

Kukuřici charakterizuje vysoká variabilita v živinovém složení i výnosech. Ovlivňuje ji počasí, charakter stanoviště a významnou roli v ní hraje i agrotechnika nebo napadení škůdci. Existuje mnoho různých hybridů s různými vlastnostmi a mnoho různých způsobů agrotechnických zásahů, kterými lze dobu dozrávání, výnos i živinovou charakteristiku podstatně ovlivnit.