12. 12. 2018
Pořad:
TV reportáž

Zemědělec roku 2018 – Ekonomická konference – 1. část

Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání 2018

Zahájení
Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.
Ing. Martin Štěpánek