2. 1. 2017
Moderátor:
Ing. Zuzana Fialová
Audio záznam:
Stáhnout

Zhodnocení letošního roku a výhledů na rok 2017 z pohledu SZIF

Ing. Martin Šebestyán MBA