Moderátor:
Ing. Zuzana Fialová

Podpora mladých zemědělců

Ing. Josef Tabery a Petr Mahr