Archiv pořadu: Online vysílání

Integrovaná ochrana rostlin určených pro zemědělskou praxi

Záznam online semináře

26. listopadu 2020

 

SYSTÉMY INTEGROVANÉ OCHRANY HLAVNÍCH PÍCNÍCH JETELOVIN A TRAV Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Pavel Kolařík
(Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o Troubsko), Ing. Radek Macháč, PhD. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří)

INTEGROVANÁ OCHRANA KUKUŘICE PŘED HOUBOVÝMI PATOGENY A ŠKŮDCI Doc.Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Ing. Pavel Kolařík
(Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o Troubsko)

INTEGROVANÁ OCHRANA ŘEPKY PROTI CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM Ing. Eva Plachká, Ph.D., Ing. Jiří Havel, CSc. (OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava), Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D., Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.
(Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o Šumperk)

INTEGROVANÁ OCHRANA BRAMBOR PROTI PLEVELŮM Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
(Výzkumný ústav bramborářský, s.r.o. Havlíčkův Brod)

INTEGROVANÁ OCHRANA LUSKOVIN PROTI PLEVELŮM, CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM Ing. Marek Seidenglanz, Mgr. Eliška Ondráčková
(Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o Šumperk)

INTEGROVANÁ OCHRANA U KMÍNU KOŘENNÉHO Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous, Ph.D.
(Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o Šumperk)

INTEGROVANÁ OCHRANA U OLEJNÉHO LNU A KONOPÍ Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D., Ing. Prokop Šmirous CSc.
(Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o Šumperk)

Téma: Rostlinná výroba
Pořad: Online vysílání

Země živitelka 2019 – On-line přenosy

Vysíláme živě z výstaviště

22.8.2019 – 10:00 – Zahájení
22.8.2019 – 14:45 – Slavnostní předávání ceny pro vědu a výzkum
23.8.2019 – 10:00 – České zemědělství a SZP 2020+
24.8.2019 – Národní dožínky
24.8.2019 – 13:00 – Konference Voda v krajině 21. století

 

 

 

Téma: Země Živitelka 2019
Pořad: Online vysílání