Moderátor:
Ing. Oldřich Přibík
Audio záznam:
Stáhnout

Zákon o převodu vlastnického práva k zemědělským pozemkům

Ing. Martin Pýcha a Ing. Josef Stehlík