5. 3. 2019
Moderátor:
Ing. David Bouma
Audio záznam:
Stáhnout

Jarní ošetření rostlin herbicidy

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Partner:

Syngenta Czech s.r.o.