29. 6. 2020
Moderátor:
Jitka Kurellová
Pořad:
TV reportáž

Naše pole 2020 – představení akce a medailonky vystavovatelů

Medailonky jednotlivých, postupně vystavujících firem
zhlédněte i na našem speciálním webu

NASEPOLE.CZ

Partner:

ČSOB, a.s.