Půda života, život půdy

ČZU Praha, Provozovně ekonomická fakulta – jednání u kulatého stolu

Diskuse o vztahu  „půdy a života“ z pohledu ekonomického, enviromentálníhoi i filozofického.

Pořad: Odborná diskuse