31. 7. 2017
Moderátor:
Helena Dvořáková
Audio záznam:
Stáhnout

Perspektiva bioplynu v České republice

Ing. Jan Habart, Ph. D. a Ing. Adam Moravec

Partneři:

CZ Biom – České sdružení pro biomasu, z.s.