6. 6. 2016
Moderátor:
Ing. Oldřich Přibík
Audio záznam:
Stáhnout

Potravinová soběstačnost ČR

Ing. Pavel Šrámek, MBA a Ing. Jiří Hrbek