26. 1. 2016
Moderátor:
Ing. Oldřich Přibík
Audio záznam:
Stáhnout

Propagace českých potravin

Prezident AK ČR Ing. Miroslav Toman, CSc.