1. 6. 2021
Moderátor:
Jiří Hruška
Audio záznam:
Stáhnout

Technologie zpracování půdy a zakládání porostů zaměřené na efektivní hospodaření s vláhou

Doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. a Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.