Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 10. května 2019