Moderátor:
Pavla Čechová

Televizní noviny 10. ledna 2020