Moderátor:
Jitka Kurellová

Televizní noviny 11. září 2020