Moderátor:
Pavla Čechová

Televizní noviny 13. listopadu 2020