Moderátor:
Pavla Čechová

Televizní noviny 13. prosince 2019