Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 14. června 2019