Moderátor:
Jitka Kurellová

Televizní noviny 18. září 2020