Moderátor:
Pavla Čechová

Televizní noviny 22. listopadu 2019