Moderátor:
Pavla Čechová

Televizní noviny 23. října 2020