Moderátor:
Pavla Čechová

Televizní noviny 23. srpna 2021