Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 25. ledna 2019