Moderátor:
Pavla Čechová

Televizní noviny 25. září 2020