Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 28. června 2019