Moderátor:
Pavla Čechová

Televizní noviny 28. února 2020