Moderátor:
Tereza Hopjanová

Televizní noviny 31. května 2019