Moderátor:
Pavla Čechová

Televizní noviny 4. října 2021